Rekrutacja

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019.
(Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych)

Pierwszy etap: Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zebranie potrzebnych dokumentów oraz informacji. Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2018 ukończony 7 rok życia (rok urodzenia 2011). Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadanych miejsc.

Drugi etap: Osobiste przedstawienie wymaganych dokumentów, złożenie dokumentacji rekrutacyjnej (załączniki) i podpisanie formularza zgłoszeniowego w wybranym przez siebie terminie. Proponowane terminy to dni 21.04, 28.04, 05.05, 12.05, 19.05 w godzinach: 8.30 - 9.15, 11.45 - 13.00. Miejsce dokonywania zapisu to Lycée des Arts et Métiers, 19 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, piętro 3, sala 323.

WYMAGANE DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTY:

• polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka - do wglądu
• świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:
a) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,
b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
c) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3,
d) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych- załącznik nr 4 i 5
e) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6 (zaświadczenie ze szkoly lokalnej rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie zaświadczenie w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.
To zaświadczenie sklada sie raz, przy przyjeciu ucznia do SPK. W przypadku zmiany szkoly lokalnej musi byc aktualizowane),

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej.

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji nauki i dostarczenie ich wychowawcom do dnia 19.05.2018.